Igei alkalmak, Hitoktatás

    I.EGYHÁZI PROGRAMOK

Istentiszteletek, áhítatok:

 

 

“Mert ha a te száddal vallást teszel az Úr Jézusról, és szívedben hiszed, hogy az Isten feltámasztotta őt a halálból, megtartatol. Mert szívvel hiszünk az igazságra, szájjal teszünk pedig vallást az idvességre. Mert azt mondja az írás: Valaki hisz ő benne, meg nem szégyenül.” (Róma 10:9-11.)
Kedves Testvérem!
Szeretnék ezúton is Istentől megáldott, kegyelemteljes húsvéti ünnepeket kívánni, és egyúttal hirdetem istentiszteleti rendünket is az alábbiak szerint:
Virágvasárnap, istentisztelet: 10 óra,
igét hirdet: Hegedűs Loránt, zenei közreműködők: Bacsi János, Nagy Csaba és Kun Rajmund
Nagycsürörtök, Passió-olvasás: 18 óra,
Nagypéntek, istentisztelet és úrvacsoraosztás: 10 óra
igét hirdet: Hegedűs Loránt
Húsvétvasárnap, istentisztelet és úrvacsoraosztás:10 óra,
igét hirdet: Hegedűs Loránt
Húsvéthétfő, istentisztelet és úrvacsoraosztás:10 óra,
igét hirdet: Lázár Csaba Zoltán
Ünnepi adománygyűjtésünket – “Isten dicsőségére” megjelöléssel – is figyelmébe ajánlom tudván, hogy “a jókedvű adakozót szereti és megáldja az Isten”. S ha nem tette volna még meg, egyházfenntartói járulékát is  az alábbi egyházközségi számlaszámra küldheti: OTP 11705008-20122762 .
Az Úr legyen mindannyiunk őriző és vezérlő pásztora!
Áldás, békesség:
Hegedűs Loránt
lelkipásztor

 

HITTANOKTATÁS 2018/19. TANÉV


Tisztelt Szülők!
Mint az ismeretes, az általános iskolai kerettanterv része – az órarendbe illesztve – a hit- és erkölcstanoktatás.Kérjük ezúton is Önöket, hogy amennyiben gyermekük az alábbi iskolák egyikébe jár és fontosnak tartják, hogy neveltetésükben megjelenjenek egyházunk tanításai, értékrendszere és életigazságai, akkor írassák be gyermekeiket  református hittanra a 2018/19. évi tanévben.Hitoktatóink szeretetteljes légkörben, odaadóan végzik nevelői munkájukat az iskolákban, gyülekezetünk pedig a gyermekek számára szervezett alkalmakkal igyekszik a testvéri közösséget kialakítani hittanosainkkal és családjaikkal.

Kérem, ezen programokról a honlapunkon tájékozódjanak, de igyekszünk minden kedves Szülőt közvetlenül is elérni (e-mailben, telefonon vagy igény esetén személyesen) annak érdekében, hogy lehetőséget biztosítsunk kérdéseik, észrevételeik megismerésére, megválaszolására.
Ajánljuk figyelmükbe továbbá a hittan.info oldalt is, ahol fontos információk találhatóak a Református Egyház hittanoktatásáról.

Életükre és szeretteikre Istenünk gazdag áldását kérem.
Áldás, békesség!

Hegedűs Loránt

lelkipásztor


BUDAPEST  – SZABADSÁG TÉRI REFORMÁTUS EGYHÁZKÖZSÉG
A HAZATÉRÉS TEMPLOMA
1054  Budapest, Szabadság tér 2.
Tel.: 31-21-871; 31-18-695; 30 71 94 701
www.hazankert.hu


 

III. KÜLÖNLEGES ALKALMAK

Hittanévnyitó:  szeptember negyedik vasárnapján istentisztelet és szeretetvendégség

Hittanévzáró:  Pünkösdhétfőn istentisztelet és szeretetvendégség

Konfirmáció: Pünkösdvasárnap istentisztelet és szeretetvendégség

 

VI. HITOKTATÁS, KONFIRMÁCIÓ

A Szabadság téri Református Egyházközösség iskolai hittanóráit a következő iskolákban tartja:

1. Hild József Általános Iskola

2. Szemere utcai Általános Iskola

3. Szent István Általános Iskola

4. Terézvárosi Kéttannyelvű Általános Iskola

Hitoktató: Becske Katalin, Lázár Csaba Zoltán

Konfirmációs óra: csütörtök (január 4-től) 16.00 órakor

Lelkipásztor: Hegedűs Loránt (tel.: 30 719 4701)

 

Az adott naptári év szerinti változtatás jogát a Presbitérium fenntartja.