Igei alkalmak, Hitoktatás

    I.EGYHÁZI PROGRAMOK

Istentiszteletek, áhítatok:

Vasárnap de. 10.00 órakor istentisztelet és gyermek istentisztelet

Minden hó első vasárnapján, a délelőtti istentiszteleten úrvacsoraosztás

Minden hó második vasárnapján du. 17.00 órakor Hazatérés Esték címmel irodalmi-zenés est és áhítat

Bibliaórák:

Csütörtökön este 18.00 órakor gyülekezeti bibliakör

Minden hó negyedik csütörtökén, a gyülekezeti bibliakör szeretetvendégsége

    II. ÉVI CIKLUSBAN ISMÉTLŐDŐ ALKALMAK :
Karácsony:

dec.24-én     15.00     istentisztelet
dec.25-én     10.00     istentisztelet és úrvacsora
dec.26-án     10.00     istentisztelet és úrvacsora

Húsvét:

Nagypénteken     10.00     istentisztelet és úrvacsora és 18.00     istentisztelet és úrvacsora
Húsvétvasárnap     10.00     istentisztelet és úrvacsora
Húsvéthétfő     10.00     istentisztelet és úrvacsora

Pünkösd:

Áldozócsütörtök 18.00 istentisztelet

Pünkösdvasárnap     10.00     istentisztelet és úrvacsora
Pünkösdhétfő     10.00     istentisztelet és úrvacsora

Egyéb ünnepek:

Óév,     december  31-én     17.00     istentisztelet.
Újév     január 1-én     10.00     istentisztelet
Újév második vasárnapján szeretetvendégség

A Hazatérés Napok ünnep-, ill. gyásznapi megemlékezései: március 15-én, június 4-én, október 6-án és október 23-án istentisztelet

 

III. KÜLÖNLEGES ALKALMAK

Hittanévnyitó:  szeptember negyedik vasárnapján istentisztelet és szeretetvendégség

Hittanévzáró:  Pünkösdhétfőn istentisztelet és szeretetvendégség

Konfirmáció: Pünkösdvasárnap istentisztelet és szeretetvendégség

Gyermek programok:

Gyermekek ádventi játszóháza és mikulásnapi ünnepélye a dec. 6-át megelőző hétvégén és azt követően szeretetvendégség

Gyermekek karácsonyi ünnepélye a Szentestét megelőző hétvégén és azt követően szeretetvendégség

Gyermekek farsangi játszóháza február hó negyedik hétvégéjén és azt követően szeretetvendégség

VI. HITOKTATÁS, KONFIRMÁCIÓ

A Szabadság téri Református Egyházközösség iskolai hittanóráit a következő iskolákban tartja:

1. Hild József Általános Iskola

2. Szemere utcai Általános Iskola

3. Szent István Általános Iskola

4. Terézvárosi Kéttannyelvű Általános Iskola

Hitoktató: Becske Katalin  (tel.: 06 20 945 11 07)

Konfirmációs óra: csütörtök 16.00 órakor

Lelkipásztor: Hegedűs Loránt

Az adott naptári év szerinti változtatás jogát a Presbitérium fenntartja.