Igei alkalmak, Hitoktatás

    I.EGYHÁZI PROGRAMOK

Istentiszteletek, áhítatok:

E hét során az ökumenikus imahét keretében a következő alkalmak kerülnek megrendezésre a belvárosi egyházközségeknél:
–  20. hétfő 18.00 – Terézvárosi Avilai Nagy Szent Teréz rk. templom 
Igehirdető: Smidéliusz Gábor ev. lelkész (Deák tér)
– 21. kedd 18.00 – Deák téri evangélikus templom 
Igehirdető: ifj. Hegedűs Loránt ref. lelkész (Szabadság tér)
– 22. szerda 18.00 – Belvárosi Főplébánia templom 
Igehirdető: Páll László ref. lelkész (Kálvin tér)
– 23. csütörtök 18.00 – Kálvin téri református templom 
Igehirdető: Horváth Zoltán rk.esperes plébános (Terézváros)
– 24. péntek 18.00 – Deák téri evangélikus templom 
Igehirdető: dr. Osztie Zoltán rk. plébános (Belvárosi Főplébánia)
– 25. szombat 18.00 – Szabadság téri református templom 
Igehirdető: Csepregi Róbert rk. káplán (Terézváros)
Az ökumenikus imahét eseményei miatt a csütörtöki, január 23-i Bibliaóra elmarad
 
január 26. vasárnap 10.00
Istentisztelet; igét hirdet ifj. Hegedűs Loránt
Az Istentisztelet keretében
  • megemlékezünk Nemzeti Imádságunkról; a Himnuszról a Magyar Kultúra Napja alkalmából
  • meghajtjuk fejünket dr. Hegedűs Loránt Püspök úr emléke előtt; halálának hetedik évfordulóján

 

HITTANOKTATÁS 2018/19. TANÉV


Tisztelt Szülők!
Mint az ismeretes, az általános iskolai kerettanterv része – az órarendbe illesztve – a hit- és erkölcstanoktatás.Kérjük ezúton is Önöket, hogy amennyiben gyermekük az alábbi iskolák egyikébe jár és fontosnak tartják, hogy neveltetésükben megjelenjenek egyházunk tanításai, értékrendszere és életigazságai, akkor írassák be gyermekeiket  református hittanra a 2018/19. évi tanévben.Hitoktatóink szeretetteljes légkörben, odaadóan végzik nevelői munkájukat az iskolákban, gyülekezetünk pedig a gyermekek számára szervezett alkalmakkal igyekszik a testvéri közösséget kialakítani hittanosainkkal és családjaikkal.

Kérem, ezen programokról a honlapunkon tájékozódjanak, de igyekszünk minden kedves Szülőt közvetlenül is elérni (e-mailben, telefonon vagy igény esetén személyesen) annak érdekében, hogy lehetőséget biztosítsunk kérdéseik, észrevételeik megismerésére, megválaszolására.
Ajánljuk figyelmükbe továbbá a hittan.info oldalt is, ahol fontos információk találhatóak a Református Egyház hittanoktatásáról.

Életükre és szeretteikre Istenünk gazdag áldását kérem.
Áldás, békesség!

Hegedűs Loránt

lelkipásztor


BUDAPEST  – SZABADSÁG TÉRI REFORMÁTUS EGYHÁZKÖZSÉG
A HAZATÉRÉS TEMPLOMA
1054  Budapest, Szabadság tér 2.
Tel.: 31-21-871; 31-18-695; 30 71 94 701
www.hazankert.hu


 

III. KÜLÖNLEGES ALKALMAK

Hittanévnyitó:  szeptember negyedik vasárnapján istentisztelet és szeretetvendégség

Hittanévzáró:  Pünkösdhétfőn istentisztelet és szeretetvendégség

Konfirmáció: Pünkösdvasárnap istentisztelet és szeretetvendégség

 

VI. HITOKTATÁS, KONFIRMÁCIÓ

A Szabadság téri Református Egyházközösség iskolai hittanóráit a következő iskolákban tartja:

1. Hild József Általános Iskola

2. Szemere utcai Általános Iskola

3. Szent István Általános Iskola

4. Terézvárosi Kéttannyelvű Általános Iskola

Hitoktató: Becske Katalin, Lázár Csaba Zoltán

Konfirmációs óra: csütörtök (január 4-től) 16.00 órakor

Lelkipásztor: Hegedűs Loránt (tel.: 30 719 4701)

 

Az adott naptári év szerinti változtatás jogát a Presbitérium fenntartja.