Igei alkalmak, Hitoktatás

IGEI ALKALMAK

Kedves Testvéreink!

Hitéleti alkalmainkat az Egyházközség missziói munkaterve szerint végezzük.
Egyházi és nemzeti ünnepeinken tartandó istentiszteletekről, valamint zenés áhítatainkról
aktuálisan adunk tájékoztatást.
Rendszeres istentiszteleti alkalmunk: vasárnap délelőtt 10 óra
Bibliaóra: csütörtök délután 18 óra

HITOKTATÁS, KONFIRMÁCIÓ

Tanrendbe illesztett hittanoktatást végzünk az alábbi általános iskolák mind a nyolc évfolyamában:
Szemere Bertalan Általános Iskola (1054 Budapest, Szemere u. 5.)
Szent István Magyar – Angol Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola (1054 Budapest, Szemere u. 3.)
Hild József Általános Iskola (1051 Budapest, Nádor u. 12.)
Terézvárosi Magyar-Angol, Magyar-Német Két Tannyelvű Általános Iskola (1065 Budapest, Pethő
Sándor u. 4.)

Konfirmáció-előkészítő foglalkozások 7. és 8. osztályos hittanosaink számára: csütörtökön 16 óra
Felnőtt konfirmandusok számára előkészítő: egyénileg egyeztetett időpontban