sjuhos bejegyzései

Rákóczi Ferenc Szabadegyetem

A II. Rákóczi Ferenc Szabadegyetem soron következő előadása 2017. október 15-én, vasárnap 18 órakor lesz a Hazatérés Temploma Kossuth Termében. Maruzs Roland hadtörténész: “A caporettoi áttörés magyar hősei” című előadására várjuk szeretettel magyar testvéreinket.

Hitvalló kiállás Kárpátaljáért

Magyar Testvéreim!

Kárpátalja magyarságáért, nemzeti önrendelkezésünkért történő hitvalló kiállásra hívom honfitársaimat 2017. október 13-án, pénteken 18 órára az ukrán nagykövetség elé. (Cím: Budapest XII. kerület, Istenhegyi út 84/B.)

Felkérésemre felszólal velem együtt az idén szeptember 1-ejétől az EU társult tag  Ukrajnából jogállamiságot megcsúfoló módon hozzám hasonlóan öt évre kitiltott két nemzeti jogvédő: dr. Morvai Krisztina független európai parlamenti képviselő, valamint dr. Gaudi-Nagy Tamás ügyvéd, a Nemzeti Jogvédő Szolgálat ügyvezetője. Fábián Zoltán (Hungarica) pedig lengyel barátaink üzenetét tolmácsolja majd !

Tiltakozzunk együtt a jogtipró ukrán oktatási törvény és a kárpátaljai magyarok jogfosztottsága ellen, a puccsisták barbarizmusa ellen, akik túszul ejtették Ukrajnát és vele együtt magyar nemzettestvéreinket, megtiltva gyermekeinknek, hogy édes anyanyelvükön tanulva és gondolkodva válhassanak teljes emberré és magyarrá.

Önrendelkezést Kárpátaljának! Szabadságot a jelenlegi Ukrajna területén élő magyar, ruszin, lengyel, bolgár, román és örmény nemzeti közösségeknek!

Ifj. Hegedűs Loránt
A Hazatérés Temploma lelkésze

Ünnepi istentisztelet

“Annakokáért a szabadságban,
melyre minket Krisztus megszabadított,
álljatok meg,
és ne kötelezzétek meg ismét magatokat
szolgaságnak igájával.”
(Gal 5,1)

Ünnepi istentisztelet

az 1848/49-es
Magyar Forradalom és Szabadságharc
169. évfordulójának
tiszteletére

március 15-én, szerdán
déli 12 órakor

a Budapest-Szabadság téri
Hazatérés református templomban.
(Bp., V. Szabadság tér 2.)

Igét hirdet:

Ifj.Hegedűs Loránt
református lelkész

EMLÉKEZÉS A 2006. ŐSZI NEMZETI ELLENÁLLÁSRA

EMLÉKEZÉS A 2006. ŐSZI NEMZETI ELLENÁLLÁSRA

2016. szeptember 18. (vasárnap) 18 óra

Szabó Dezső Katakombaszínház
(Budapest, V., Szabadság tér 2.)

Felszólalók: Morvai Krisztina, Gaudi-Nagy Tamás, Urbán Flórián és Hegedűs
Loránt

Megemlékezésünk egyúttal szolidaritás nyilvánítás a koncepciós eljárásban
terrorváddal elítélt honfitársaink, Budaházy György és társai mellett.

Az esten kerül átadásra a Hazánkért-érdemérem.

NYÁRESTI KONCERT

NYÁRESTI KONCERT
2016. július 1. (péntek) 18 órakor
a Hazatérés Templomában (Budapest, V., Szabadság tér 2.)
a VOICES IN HARMONY CHOIR
és a HOLD KÓRUS előadása

A belépés ingyenes, mindenkit szeretettel várunk!

II. Rákóczi Ferenc Szabadegyetem évadzáró rendezvénye – Trianoni megemlékezés

Nem! Nem! Soha!

Szeretettel hívunk Mindenkit 2016. június 5-én (vasárnap) 18 órakor a II. Rákóczi Ferenc Szabadegyetem évadzáró rendezvényére a Hazatérés Temploma előterébe, Horthy Miklós kormányzó mellszobrához (Budapest, Szabadság tér 2.).

Zenés irodalmi est a Trianoni békediktátum áldozataira emlékezve

Igei köszöntőt mond: Hegedűs Zsuzsanna lelkész

Megemlékező beszédet mond: Láng Péterné, a Hegyvidéki Trianon Társaság elnöke

Közreműködik: Bacsi János, Thália Tanoda növendékei és a Kodály Zoltán Férfikar

Közlemény

Közlemény A Hazatérés Temploma gyülekezete mély megütközéssel és erkölcsi felháborodással értesült a médiavadász blog egyházközségünket és annak volt és jelenlegi szolgálattevőit alpári stílusban rágalmazó cikkéről.
A gyülekezetünket három évtizeden át hűséggel pásztoroló, a közegyház iskolai intézményrendszerét a kommunizmus után visszaszerző, a Károli Egyetemet és az Egyetemes Zsinatot alapító, az egyházi személyek átvilágítását egyedüli egyházkormányzóként többszörösen szorgalmazó, az ötvenhatos forradalom mártírjaiért elsőként harangozó és őket állami tiltás ellenére egyházi szertartással búcsúztató, nemzetközi hírű rendszeres teológus Dr. Hegedűs Loránt, “a magyarok püspöke” személyének bemocskolására tett visszataszítóan kegyeletsértő kísérlet kivált elégtételt kíván.
Ezért lelkészünk, ifj. Hegedűs Loránt és felesége büntetőfeljelentései mellett Egyházközségünk is feljelentést tesz és erre kéri az összes nemzeti és keresztyén értékrendet valló egyházi és világi civil szervezetet. Szégyenítsük meg együttesen a habsburgiánus, szinkretista és elitista szekta beszűkült agyú és kilúgozott lelkű vezetőit, hogy megtanulják tisztelettel emlegetni magyar nemzetünk és keresztény egyházaink hőseit és hitvallóit.
A Hazatérés Temploma gondnoksága.