KZS bejegyzései

 

2018. december 6-án 18.00

Bibliaóra,

 

2018. december 9-én 10.00

Istentisztelet, Igét hirdet Iván Géza , az enyingi gyülekezet lelkipásztora, volt konformandusunk

2018. december 9-én 17.00

II. Rákóczi Ferenc Szabadegyetem programja:

Dr. Ujváry Gábor: Klebelsberg Kuno és Hóman Bálint kultúrpolitikája

 

 

 

A Semper Reformandi Mozgalom alaptételei

 1. A hamis kiválasztottságtudat és a pénz hatalmát szolgáló szenvedéskultusz elutasítása, egyúttal Krisztus egyetlen, egyszeri és tökéletes áldozta hitvallásos védelme.
 2. Az Ige hármas formájának írott, hirdetett és sákramentális Ige- a Lélek káromlásával szembeni, egyházfegyelmi eszközökkel történő megvédése, az Újszövetséget ószövetségesítő kísérletek megakadályozása.
 3. A „gyülekezetiben él az egyház” alapelv érvényre juttatása, a központosító, a gyülekezeti autonómiát csorbító, egyházunk presbiteri jellegét háttérbe szorító törekvések elvetése.
 4. A püspöki, esperesi tisztségek gyülekezeteket védő szerepének betöltése, a gyülekezeteket támadók bátorítása esetén tisztségükből gyorsított fegyelmi eljárásban történő megfosztása.
 5. A paritás elvének gyakorlatba ültetése: a világi tisztségviselők fegyelmi felelősségre vonásának érdemi biztosítása, pártpolitikai szerepvállalás esetén egyházi tisztségük betöltésének szüneteltetése.
 6. Az egyházi bíróságok függetlenségének törvényi garantálása, az egyház vezető tisztségviselői fegyelmi felelőségének betöltött tisztségükhöz mért súllyal való kezelése, a világi hatalom nyomására született evangélium, – hitvallás és egyházellenes ítéletek hatályon kívül helyezése.
 7. Az egyházi vezető tisztségek betöltésének átvilágításhoz kötése, a kommunizmust és a mammonimádó szabadkőműves háttérhatalmat kiszolgáló ügynökök tisztségükből történő eltávolítása.
 8. A közegyházi ingatlanok pártcélú hasznosítása fegyelmi vétségének elévülhetetlenné nyilvánítása példás megbüntetése.
 9. Az egyház világi hatalomtól való felszámolása, az egyházi tisztújításba beavatkozó politikusok támogatását elfogadó egyházi személyek választhatóságának megvonása, a Krisztusban kiválasztott magyarság életigazságainak prófétai hangon történő megszólaltatása.
 10. Dr. Hegedűs Lorántnak, „ a magyarok püspökének” közegyházi rehabilitása, az Őt minden tisztségéből justizmordorokkal félreállítók eklézsia-megkövetésre kötelezése.
 11. A magyar történelmi kálvinizmus szerinti hatékony küzdelem a belső és külsőszektás törekvésekkel szemben, határozott fellépés a Hit Gyülekezete cionista-biznisz szekta ellen.
 12. Az Apostoli Hitvallás mellett felekezeti hitvallásos iratként a Heidelbergi Káté és a II. Helvét Hitvallás kizárólagos elismerése, hitünk hősei szellem-erkölcsi örökségének – köztük Horthy Miklósnak- az egyház tanításában, kivált a liturgiában és hitoktatásban való megbecsülése.

 

ÜNNEPI HANGVERSENY ÉS KÖNYVBEMUTATÓ

2017.október 29. (vasárnap) 18 óra

Szabó Dezső Katakombaszínház

(Budapest, V., Szabadság tér 2.)

Közreműködik: Hegedűs Zsuzsanna, Bacsi János és a Cantores Ecclesiae Rézfúvós Együttes

Az esten megemlékezünk Ravasz László és Hegedűs Loránt püspökökről,

valamint bemutatásra kerül Hegedűs Loránt Miatyánk és Kálvin János teológiája című kötetei.

A belépés ingyenes, mindenkit szeretettel várunk!

II. Rákóczi Ferenc Szabadegyetem

az Aradi Vértanúk áldott emlékezete

Teleki Miklós orgonaművész koncertje

2017. október 8. (vasárnap) 18 óra
a Hazatérés Templom
(Budapest. V., Szabadság tér 2.)

MINDENKIT SZERETETTEL VÁRUNK!

II. Rákóczi Ferenc Szabadegyetem

Magyar protestantizmus a kommunista megtorlások célkeresztjében 1956 után.

Előadó: Jávor Miklós történész

Október 1. vasárnap 18 óra

Szabó Dezső Katakombaszínház

Ünnepi Istentisztelet

2017. augusztus 20. 10 óra

Igét hirdet: Hegedűs Loránt

Horthy István és Hóman Bálint emléktábláinak felavatása

Beszédet mond: Zetényi-Csukás Ferenc a Horthy Miklós Társaság elnöke és Szentgyörgyi Dezső a Horthy István Alapítvány titkára

Közreműködik: a Kodály Férfikar

karnagy: Pálinkás Péter

Trianon 2017

TÉRZENE A SZABADSÁG TÉREN
Trianon emléknapján
2017. június 4. vasárnap 18 óra
a Hazatérés Temploma
– átriumos előtér –
(Budapest, V., Szabadság tér 2.)

Igei köszöntő: Hegedűs Zsuzsanna lelkész
Közreműködik: a Magyar Örökség-díjas Kodály Férfikar, vezényel: Pálinkás Péter

Mindenkit szeretettel várunk, emlékezzünk együtt