2017. november hónap bejegyzései

2018. június 20-24. (szerdától vasárnapig:

HITTANTÁBOR

Monoszló, Templom utca 8.  www.villasilvestris.hu

 

 

2018. június 17. vasárnap 10.00

ÜNNEPI ISTENTISZTELET 

gyülekezetünk alapítója;

HORTHY MIKLÓS SZÜLETÉSÉNEK

150. ÉVFORDULÓJA ALKALMÁBÓL

Igét hirdet: Hegedűs Loránt

 A Horthy Miklós Társaság nevében

gróf Klebelsberg Kuno  márványtábláját felavatja:

Hajdú Lajos, a HMT alelnöke

 A Horthy-korszak kiemelkedő közéleti személyiségeit

bemutató portré-tárlatot megnyitja:

Jaross Tamás, a HMT Pest megyei elnöke

Közreműködik:

a Kodály Zoltán Férfikar

 

mindenkit szeretettel várunk!

 

 

 

A Semper Reformandi Mozgalom alaptételei

 1. A hamis kiválasztottságtudat és a pénz hatalmát szolgáló szenvedéskultusz elutasítása, egyúttal Krisztus egyetlen, egyszeri és tökéletes áldozta hitvallásos védelme.
 2. Az Ige hármas formájának írott, hirdetett és sákramentális Ige- a Lélek káromlásával szembeni, egyházfegyelmi eszközökkel történő megvédése, az Újszövetséget ószövetségesítő kísérletek megakadályozása.
 3. A „gyülekezetiben él az egyház” alapelv érvényre juttatása, a központosító, a gyülekezeti autonómiát csorbító, egyházunk presbiteri jellegét háttérbe szorító törekvések elvetése.
 4. A püspöki, esperesi tisztségek gyülekezeteket védő szerepének betöltése, a gyülekezeteket támadók bátorítása esetén tisztségükből gyorsított fegyelmi eljárásban történő megfosztása.
 5. A paritás elvének gyakorlatba ültetése: a világi tisztségviselők fegyelmi felelősségre vonásának érdemi biztosítása, pártpolitikai szerepvállalás esetén egyházi tisztségük betöltésének szüneteltetése.
 6. Az egyházi bíróságok függetlenségének törvényi garantálása, az egyház vezető tisztségviselői fegyelmi felelőségének betöltött tisztségükhöz mért súllyal való kezelése, a világi hatalom nyomására született evangélium, – hitvallás és egyházellenes ítéletek hatályon kívül helyezése.
 7. Az egyházi vezető tisztségek betöltésének átvilágításhoz kötése, a kommunizmust és a mammonimádó szabadkőműves háttérhatalmat kiszolgáló ügynökök tisztségükből történő eltávolítása.
 8. A közegyházi ingatlanok pártcélú hasznosítása fegyelmi vétségének elévülhetetlenné nyilvánítása példás megbüntetése.
 9. Az egyház világi hatalomtól való felszámolása, az egyházi tisztújításba beavatkozó politikusok támogatását elfogadó egyházi személyek választhatóságának megvonása, a Krisztusban kiválasztott magyarság életigazságainak prófétai hangon történő megszólaltatása.
 10. Dr. Hegedűs Lorántnak, „ a magyarok püspökének” közegyházi rehabilitása, az Őt minden tisztségéből justizmordorokkal félreállítók eklézsia-megkövetésre kötelezése.
 11. A magyar történelmi kálvinizmus szerinti hatékony küzdelem a belső és külsőszektás törekvésekkel szemben, határozott fellépés a Hit Gyülekezete cionista-biznisz szekta ellen.
 12. Az Apostoli Hitvallás mellett felekezeti hitvallásos iratként a Heidelbergi Káté és a II. Helvét Hitvallás kizárólagos elismerése, hitünk hősei szellem-erkölcsi örökségének – köztük Horthy Miklósnak- az egyház tanításában, kivált a liturgiában és hitoktatásban való megbecsülése.

 

A II. Rákóczi Ferenc Szabadegyetem soron következő előadása

A II. Rákóczi Ferenc Szabadegyetem soron következő előadása: 2017. november 05-én, vasárnap 18 órakor lesz a Hazatérés Temploma Kossuth Termében, ahol Tirtsné Propper Valéria történész erdélyi nagyasszonyainkról tart előadást. Mindenkit szeretettel várunk a reformáció hetének záróalkalmára.