2017. november hónap bejegyzései

 

Kedves Hittanos!

Szeretettel hívunk Családoddal együtt gyülekezetünk

HÚSVÉTI KREATÍV DÉLUTÁNJÁRA,

melyet 2018 március 24-én szombaton 16 órától tartunk a Szabadság téri Református Egyházközség Hazatérés Templomában, a II. emeleti tanácsteremben.

kapcsolat:

Major Emese: 30 697 1177

(Cím: Bp., V., Szabadság tér 2.)

****

2018. március 25. Virágvasárnap 17.00

Örökifjak Összejövetele

A felnőtt játszóház 2017. dec. 9-e óta kerül templomunkban megrendezésre.

Játékos kedvű gyülekezeti társainkat várjuk szeretettel – mostantól havi rendszerességgel – minden hónap utolsó szombatján, 17.00 órai kezdettel, a II. emeleti Kossuth Tanácsteremben vagy a Szabó Dezső katakombaszínház előterében társasjátékozásra, ping-pongozásra.

A batyus rendezvényekhez a hozzájárulásokat szeretettel fogadjuk aprósütemények, italok formájában.

Előzetes bejelentkezéseket várom a majoremese1977@gmail.com email címre vagy a +36306971177 telefonszámon.

2018-ra tervezett időpontok:

márc.31, ápr.28., máj.26.,

szept.29., okt.27., nov.24., dec.29.

A nyári hónapokban júniustól augusztusig (júni 30., júli 28., aug.25.) a rendezvény szünetel, ill. szabadtéri program lehetséges.

 

A Semper Reformandi Mozgalom alaptételei

 1. A hamis kiválasztottságtudat és a pénz hatalmát szolgáló szenvedéskultusz elutasítása, egyúttal Krisztus egyetlen, egyszeri és tökéletes áldozta hitvallásos védelme.
 2. Az Ige hármas formájának írott, hirdetett és sákramentális Ige- a Lélek káromlásával szembeni, egyházfegyelmi eszközökkel történő megvédése, az Újszövetséget ószövetségesítő kísérletek megakadályozása.
 3. A „gyülekezetiben él az egyház” alapelv érvényre juttatása, a központosító, a gyülekezeti autonómiát csorbító, egyházunk presbiteri jellegét háttérbe szorító törekvések elvetése.
 4. A püspöki, esperesi tisztségek gyülekezeteket védő szerepének betöltése, a gyülekezeteket támadók bátorítása esetén tisztségükből gyorsított fegyelmi eljárásban történő megfosztása.
 5. A paritás elvének gyakorlatba ültetése: a világi tisztségviselők fegyelmi felelősségre vonásának érdemi biztosítása, pártpolitikai szerepvállalás esetén egyházi tisztségük betöltésének szüneteltetése.
 6. Az egyházi bíróságok függetlenségének törvényi garantálása, az egyház vezető tisztségviselői fegyelmi felelőségének betöltött tisztségükhöz mért súllyal való kezelése, a világi hatalom nyomására született evangélium, – hitvallás és egyházellenes ítéletek hatályon kívül helyezése.
 7. Az egyházi vezető tisztségek betöltésének átvilágításhoz kötése, a kommunizmust és a mammonimádó szabadkőműves háttérhatalmat kiszolgáló ügynökök tisztségükből történő eltávolítása.
 8. A közegyházi ingatlanok pártcélú hasznosítása fegyelmi vétségének elévülhetetlenné nyilvánítása példás megbüntetése.
 9. Az egyház világi hatalomtól való felszámolása, az egyházi tisztújításba beavatkozó politikusok támogatását elfogadó egyházi személyek választhatóságának megvonása, a Krisztusban kiválasztott magyarság életigazságainak prófétai hangon történő megszólaltatása.
 10. Dr. Hegedűs Lorántnak, „ a magyarok püspökének” közegyházi rehabilitása, az Őt minden tisztségéből justizmordorokkal félreállítók eklézsia-megkövetésre kötelezése.
 11. A magyar történelmi kálvinizmus szerinti hatékony küzdelem a belső és külsőszektás törekvésekkel szemben, határozott fellépés a Hit Gyülekezete cionista-biznisz szekta ellen.
 12. Az Apostoli Hitvallás mellett felekezeti hitvallásos iratként a Heidelbergi Káté és a II. Helvét Hitvallás kizárólagos elismerése, hitünk hősei szellem-erkölcsi örökségének – köztük Horthy Miklósnak- az egyház tanításában, kivált a liturgiában és hitoktatásban való megbecsülése.

 

A II. Rákóczi Ferenc Szabadegyetem soron következő előadása

A II. Rákóczi Ferenc Szabadegyetem soron következő előadása: 2017. november 05-én, vasárnap 18 órakor lesz a Hazatérés Temploma Kossuth Termében, ahol Tirtsné Propper Valéria történész erdélyi nagyasszonyainkról tart előadást. Mindenkit szeretettel várunk a reformáció hetének záróalkalmára.