II. Rákóczi Ferenc Szabadegyetem

Szeretettel hívunk Mindenkit 2016. október 2-án (vasárnap) 18 órakor a II. Rákóczi Ferenc Szabadegyetem következő rendezvényére a Szabó Dezső Katakombaszínházba (Budapest, Szabadság tér 2.).

“Függetlenségi harcaink: Bocskai István” címmel Dr. Czigány István hadtörténész fog előadást tartani.

EMLÉKEZÉS A 2006. ŐSZI NEMZETI ELLENÁLLÁSRA

EMLÉKEZÉS A 2006. ŐSZI NEMZETI ELLENÁLLÁSRA

2016. szeptember 18. (vasárnap) 18 óra

Szabó Dezső Katakombaszínház
(Budapest, V., Szabadság tér 2.)

Felszólalók: Morvai Krisztina, Gaudi-Nagy Tamás, Urbán Flórián és Hegedűs
Loránt

Megemlékezésünk egyúttal szolidaritás nyilvánítás a koncepciós eljárásban
terrorváddal elítélt honfitársaink, Budaházy György és társai mellett.

Az esten kerül átadásra a Hazánkért-érdemérem.

NYÁRESTI KONCERT

NYÁRESTI KONCERT
2016. július 1. (péntek) 18 órakor
a Hazatérés Templomában (Budapest, V., Szabadság tér 2.)
a VOICES IN HARMONY CHOIR
és a HOLD KÓRUS előadása

A belépés ingyenes, mindenkit szeretettel várunk!

II. Rákóczi Ferenc Szabadegyetem évadzáró rendezvénye – Trianoni megemlékezés

Nem! Nem! Soha!

Szeretettel hívunk Mindenkit 2016. június 5-én (vasárnap) 18 órakor a II. Rákóczi Ferenc Szabadegyetem évadzáró rendezvényére a Hazatérés Temploma előterébe, Horthy Miklós kormányzó mellszobrához (Budapest, Szabadság tér 2.).

Zenés irodalmi est a Trianoni békediktátum áldozataira emlékezve

Igei köszöntőt mond: Hegedűs Zsuzsanna lelkész

Megemlékező beszédet mond: Láng Péterné, a Hegyvidéki Trianon Társaság elnöke

Közreműködik: Bacsi János, Thália Tanoda növendékei és a Kodály Zoltán Férfikar

Közlemény

Közlemény A Hazatérés Temploma gyülekezete mély megütközéssel és erkölcsi felháborodással értesült a médiavadász blog egyházközségünket és annak volt és jelenlegi szolgálattevőit alpári stílusban rágalmazó cikkéről.
A gyülekezetünket három évtizeden át hűséggel pásztoroló, a közegyház iskolai intézményrendszerét a kommunizmus után visszaszerző, a Károli Egyetemet és az Egyetemes Zsinatot alapító, az egyházi személyek átvilágítását egyedüli egyházkormányzóként többszörösen szorgalmazó, az ötvenhatos forradalom mártírjaiért elsőként harangozó és őket állami tiltás ellenére egyházi szertartással búcsúztató, nemzetközi hírű rendszeres teológus Dr. Hegedűs Loránt, “a magyarok püspöke” személyének bemocskolására tett visszataszítóan kegyeletsértő kísérlet kivált elégtételt kíván.
Ezért lelkészünk, ifj. Hegedűs Loránt és felesége büntetőfeljelentései mellett Egyházközségünk is feljelentést tesz és erre kéri az összes nemzeti és keresztyén értékrendet valló egyházi és világi civil szervezetet. Szégyenítsük meg együttesen a habsburgiánus, szinkretista és elitista szekta beszűkült agyú és kilúgozott lelkű vezetőit, hogy megtanulják tisztelettel emlegetni magyar nemzetünk és keresztény egyházaink hőseit és hitvallóit.
A Hazatérés Temploma gondnoksága.

Lorántffy Zsuzsanna Nőegylet Nemzeti nagyasszonyaink

Szeretettel hívunk Mindenkit a Lorántffy Zsuzsanna Nőegylet Nemzeti nagyasszonyaink című konferenciájára, mely 2016. május 22-én (vasárnap) 18 órától kerül megrendezésre a Szabó Dezső Katakombaszínházban (Budapest, Szabadság tér 2).

Tévtanítások és szektás törekvések az egyházban és a világban

Szeretettel hívunk Mindenkit 2016. május 8-án (vasárnap) 18 órakor a II. Rákóczi Ferenc Szabadegyetem következő rendezvényére a Szabó Dezső Katakombaszínházba (Budapest, Szabadság tér 2.).

Tévtanítások és szektás törekvések az egyházban és a világban” címmel kerekasztal-beszélgetésre kerül sor Újházi Simonné egyháztörténész és Mészárosné Hegedűs Zsuzsanna a Lorántffy Zsuzsanna Nőegylet elnökének vezetésével.

A bevezetésként Daruka Mihály az eredeti Vizsolyi Biblia Nyomtatóműhelyének vezetője tart előadást.

Prof. Dr. Horváth István előadása a II. Rákóczi Ferenc Szabadegyetemen

Szeretettel hívunk Mindenkit 2016. május 1-én (vasárnap) 18 órakor a II. Rákóczi Ferenc Szabadegyetem következő rendezvényére a Szabó Dezső Katakombaszínházba (Budapest, Szabadság tér 2.)!

„Korunk pestise: az érrendszeri betegségek” címmel Prof. Dr. Horváth István és Dr. Tóth Csaba Attila fognak előadást tartani.
Prof. Dr. Horváth István találmányát mely az érrendszeri betegségek kezelésében egyedülállónak számít 2005-ben Genfben a találmányi világkiállításon a zsűri aranyéremmel ismerte el, addig itt, Magyarországon elítélte a Fővárosi Törvényszék Horváth Istvánt, a Magyar Tudományos Akadémia doktorát, aki mintegy 40 évig vezette az Országos Bőr- és Nemikórtani Intézet (OBNI) szerológiai osztályát.

A professzor a világon elsőként fedezte fel azt az anyagot, amivel hatékonyan gyógyíthatóak a szív- és érrendszeri betegségek. Találmányát eddig nem tudta engedélyeztetni, a szert saját magán próbálta ki, majd a híre szájról szájra terjedt, a világ minden tájáról jártak hozzá a „csodatévő” anyagért. Egyesek szerint az egyik legnagyobb gyógyszergyártó cég áll a meghurcoltatása mögött.